Today’s Events (2008-06-21)

2008-06-21

15:30: Matsuura Aya Concert Tour 2008 Haru “AYA The Witch” @ Aichi Atsuonenkin Kaikan
15:30: v-u-den Concert Tour 2008 Shoka Biyudensetsu V ~Saishuu Densetsu~ @ Shibuya CC Lemon Hall
18:30: v-u-den Concert Tour 2008 Shoka Biyudensetsu V ~Saishuu Densetsu~ @ Shibuya CC Lemon Hall
19:00: Matsuura Aya Concert Tour 2008 Haru “AYA The Witch” @ Aichi Atsuonenkin Kaikan

Advertisements