Today’s Events (2008-06-22)

2008-06-22

15:30: v-u-den Concert Tour 2008 Shoka Biyudensetsu V ~Saishuu Densetsu~ @ Aichi Welfare Pension Hall
15:30:
2008 Hello! Project Shinjin Kouen 6gatsu ~Akasaka HOP~ @ Akasaka BLITZ
18:30: 2008 Hello! Project Shinjin Kouen 6gatsu ~Akasaka HOP~ @ Akasaka BLITZ
19:00: v-u-den Concert Tour 2008 Shoka Biyudensetsu V ~Saishuu Densetsu~ @ Aichi Welfare Pension Hall

Advertisements